ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО»

Сьогодні виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості, яка могла б самостійно вирішувати як щоденні, так і масштабні громадські завдання. Таку науку – «управління суспільством» – наша молодь вивчає на практиці, бере участь у самоврядуванні. У центрі створена нова виховна система, основана на учнівському самоврядуванні.

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яка є як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає зрозуміти свої права та обов’язки, формує почуття керівника спочатку в групі, а потім в навчальному закладі, місті, державі.

Головне завдання учнівського самоврядування – це розвиток соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе, формування управлінських навичок.

Учнівське самоврядування – це:

 • метод організації учнівського колективу, який забезпечує формування відносин, відповідальної залежності в колективі та організаторських якостей окремої особистості;
 • складова частина системи педагогічних засобів, оскільки вирішує специфічні завдання єдиного колективу;
 • результат педагогічної взаємодії викладацького та учнівського колективу;
 • принцип організації життя учнівського колективу.

 

 Ідея самоврядування не повинна зводитись тільки до структури органів учнівського самоврядування. Найважливішим є ідея реалізації основних принципів студентського самоврядування. Принципи, які лежать в основі учнівського самоврядування:

 • демократизація та гуманізація навчально-виховного процесу;
 • розширення реальних прав та повноважень органів учнівського самоврядування;
 • зв'язок виховання з реальним життям;
 • відповідність віковим та індивідуальним особливостям;
 • свідомість, самосвідомість, самодіяльність та активність учнів;
 • виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності;
 • доброзичлива вимога, єдність вимог і повага до особистості;
 • послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

 

Учнівське самоврядування вирішує завдання:

 1. Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.

2. Формує особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією.

3. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя групи і закладу.

4. Формує ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення, особистість.

5. Забезпечує захист прав та інтересів учнів.

6. Створює широке поле можливостей для самореалізації учнів в конкретних справах.

7. Виховує почуття власної гідності, учить досягти індивідуальної та суспільної мети.

8. Відвертає від асоціальних форм поведінки.

 

Учнівське самоврядування в центрі складається з шести центрів:

 

Інформаційний центр - "Знання - це дорога в майбутнє"

Мета: поширювати інформацію про діяльність Учнівського самоврядування через засоби масової інформації, виховувати правову культуру та політичну грамотність учнів.

 

Центр дисципліни та порядку -

"Якщо ви вважаєте, що ви хороші, то чому б не стати ще кращим?"

Мета: виховувати висококультурну особистість, навчати ввічливо поводити себе в будь-якому колективі, шанувати старших, прищеплювати почуття відповідальності за ближнього, за майно. 

 

Шефський центр - "Перший серед рівних"

Мета: забезпечувати і захищати права та інтереси учнів. Здійснювати контроль за реалізацією конституційних прав та свобод учнів - громадян нашої держави. ІІроводити заходи з питань прав, свобод та відповідальності учнів.

Інтелектуальний центр - "Створи себе сам"

Мета: спрямовувати роботу на створення відповідних умов для ефективного навчально-виховного процесу, режиму навчально-виховного процесу, спрямованого на збереження здоров’я учнів. Організовувати конкурси, виставки з різних навчальних дисциплін.

 

Центр здорового способу життя - "Ми молоді, здорові, духом сильні"

Мета: залучити учнів до активної участі в змаганнях центру та міських змаганнях, зацікавити роботою спортивних секцій, пропагувати здоровий спосіб життя.

 

Центр молодіжного дозвілля - "Відкрий у собі талант''

Мета: привчити учнів до змістового проведення вільного часу, навчити самостійно організовувати різноманітні заходи на високому рівні, проводити свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми.

 

Основні завдання студентської ради- «Думаємо, плануємо, пропонуємо, організовуємо!»

 • забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
 • забезпечення виконання учнями Статуту закладу, правил внутрішнього розпорядку;
 • сприяння створенню відповідних умов для ефективного навчально-виховного процесу, режиму навчально-виховного процесу, спрямованого на збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального) його учасників;
 • сприяння навчальній, науковій, творчій, спортивній діяльності учнів;
 • створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • проведення наукових, творчих, спортивних заходів, свят;
 • організація співробітництва з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, з студентами інших ДНЗ;
 • сприяти становленню іміджу закладу;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

 

Кодекс честі учня:

 • 1. Закон правди

Запам’ятай – правда потрібна не тільки тобі, а й людям. Будь правдивим!

 • 2. Закон добра

Будь добрим до ближнього, і добро повернеться до тебе.

 • 3. Закон турботи

Перш ніж вимагати уваги до себе, вияви її сам до когось. Пам’ятай про інтереси і потреби інших.

 • 4. Закон милосердя

Тобі сьогодні добре, але поруч можуть бути люди, яким потрібна підтримка і допомога. Не забувай про них.

 • 5. Закон пам’яті

Народ, який забуває свою історію, не має майбутнього.

 • 6. Закон поваги

Якщо хочеш, щоб тебе поважали, поважай людську гідність інших.

 • 7. Закон свободи

Кожна людина хоче бути вільною. Не забувай про свободу інших.

 • 8. Закон сміливості

Сміливість кожного – успіх колективу. Будь сміливим!

КОНТАКТИ

 • 40016, м.Суми, пр-т. Свободи, 38
 • (0542) 78-99-92
 • (0542) 78-99-90 
 • email: shtc-pto@ukr.net
 • моб: 066-290-47-45

До нас можна доїхати: 

 • маршрутними таксі № 2, 17а, 21, 51, 52, 53 
 • тролейбус №15, 15а