ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО»

I Загальні положення.

1. Правила поведінки складені на підставі закону України «Про професійно-технічну освіту», нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Статуту ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО».

2. Правила поведінки учнів регламентують норми їх поведінки та їх відносини з викладачами, працівниками центру та іншими учнями.

3. Основним завданням Правил є формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей і громадянської позиції, створення атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між учнями, з викладачами та співробітниками навчального закладу, збереження традицій та іміджу центру.

4. Права та обов’язки учнів, на яких базуються Правила поведінки, визначені у Статуті навчального закладу і Правилах внутрішнього розпорядку.

5. Дотримання Правил поведінки є обов’язковим для всіх учнів незалежно від соціального статусу.

6. Незнання Правил поведінки не звільняє від їх виконання та не знімає дисциплінарної відповідальності за їх порушення.

7. Учень бере на себе зобов’язання зберігати добрі традиції центру, підтримувати та підвищувати його імідж, зберігати майно, дотримуватися норм громадської моралі.

8. У центрі неприпустимо здійснення дій, які обмежують права інших осіб, заважають здійсненню ними своїх посадових обов’язків, створюють перешкоди освітньому процесу.

 

II. Організація освітнього процесу

1. Навчальні заняття в центрі проводяться відповідно до розкладу. Тривалість одного навчального заняття - 45 хв.

2. Учні переводяться на наступний курс за умови повного виконання вимог навчального плану, складання іспитів та інших форм підсумкової атестації з навчальних дисциплін даного курсу.

3. Учні центру зобов'язані відвідувати всі види навчальних занять, що передбачені навчальним планом та внесені до розкладу занять. Облік відвідування учнів ведуть майстри виробничого навчання та викладачі в журналах навчальних занять.

4. Учням, які виконали всі вимоги навчального плану і програм , склали іспити підсумкової державної атестації, присвоюється кваліфікація відповідно до отриманої професіїі, видається диплом державного зразка.

5. Учень повинен з’являтися на заняття без запізнень.

6. Перед початком заняття учень повинен вимкнути мобільний телефон, електронні аудіо (відео) програвачі та іншу техніку. Користування цими приладами під час занять заборонено.

7. Традиційною формою вітання викладача, який входить до аудиторії на початку занять, є вставання учнів.

8. Учень, який запізнився до початку занять, може бути допущений до аудиторії тільки за дозволом викладача.

9. Пропуски занять без поважної причини не допускаються. За поважних причин учень може отримати дозвіл заступників директора з НВхР, НВР на короткотривалу відпустку. Про це учень повинен заздалегідь попередити майстра виробничого навчання та класного керівника, написати заяву.

10. У разі пропуску занять учні зобов'язані повідомити про це майстра або адміністрацію, вказавши причини пропуску занять, і підтвердити це відповідними документами. Довідки надаються керівникам навчальної групи у перший день виходу учня на навчання.

11. Учень повинен виконувати правила безпеки під час теоретичного та виробничого навчання, лабораторних робіт, при роботі з електроприладами, машинами й механізмами, під час проведення занять з фізичного виховання. З правилами безпеки учня знайомить викладач перед початком занять.

12. У кожній групі призначається староста з числа найбільш успішних і дисциплінованих учнів. Староста групи підпорядкований адміністрації навчального закладу та керівникам навчальної групи.

13. Під час відвідування бібліотеки центру та користування її літературою учень повинен виконувати Правила користування бібліотекою ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО».

14. Під час занять заборонено:

- переміщуватися та виходити з аудиторії без дозволу викладача;

- вживати їжу та напої;

- забруднювати аудиторію, робити подряпини та записи на столах і стінах, залишати після занять сміття в аудиторії;

- заважати під час проведення занять викладачеві та іншим учням.

 

III. Здобувачі освіти центру мають право на:

-якісні освітні послуги;

-справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-відзначення успіхів у своїй діяльності;

-свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

-безпечні та нешкідливі умови навчання, побуту і праці;

-повагу людської гідності;

-захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

-забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

-інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

 

IV. Здобувачі освіти зобов’язані:

-виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

-поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

- дотримуватися правил проживання в гуртожитку;

- дотримуватися ділового стилю одягу. Не зявлятися у закладі у визивному одязі, пляжному вбранні, одязі з провокаційними надписами;

- дотримуватися норм гігієни та санітарії, виконувати правила електричної та пожежної безпеки в приміщеннях і на території центру.

 

V. У приміщенні центру здобувачам освіти забороняється:

- голосно розмовляти, шуміти в коридорах під час занять;

- грати в азартні ігри, без узгодження з адміністрацією включати звуковідтворювальну техніку;

- розпивати алкогольні напої, вживати наркотичні засоби, лаятися, перебувати в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння на території закладу;

- палити на території закладу, а також його прилеглій території

- здійснювати будь-які дії, здатні спричинити травми, небезпечні для життя оточуючих;

- приносити на територію центру вибухо- та вогненебезпечні речовини.

КОНТАКТИ

  • 40016, м.Суми, пр-т. Свободи, 38
  • (0542) 78-99-92
  • (0542) 78-99-90 
  • email: shtc-pto@ukr.net
  • моб: 066-290-47-45

До нас можна доїхати: 

  • маршрутними таксі № 2, 17а, 21, 51, 52, 53 
  • тролейбус №15, 15а