ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО»

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Державного навчального закладу

«Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти»

 

1. Професія 8159 – "Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції”

 

2.Кваліфікація – 2 розряд

 

3. Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати: фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів та продукції; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується; правила зберігання напівфабрикатів та готової продукції.

 

Повинен уміти: вести  процес з прийому, підготовки сировини, відпуску напівфабрикатів та готової продукції під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готувати тару для упакування готової продукції; розфасовувати продукцію в тару; розміщувати  продукт на складах. Очищувати ємкості від сторонніх домішок.

 

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та  ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати основи інформаційних технологій;

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника:

Хімічне виробництво.

7. Специфічні вимоги:

7.1 Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2 Стать: жіноча, чоловіча.

7.3 Медичні обмеження.

 

Директор                                                                              Г.В.Мірошниченко

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Державного навчального закладу

«Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти»

 

1. Професія 8159 "Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції ”

 

2. Кваліфікація – 3 розряд

 

3. Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати: фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів та продукції; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальні прилади; схему арматури та комунікацій; правила зберігання напівфабрикатів та готової продукції; правила оформлення документів з видавання продукції; інструкцію з обліку та звітності; вимоги до сировини та готової продукції; методику проведення аналізів; прийом робіт; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

 

Повинен уміти: вести технологічний процес підготовки сировини, напівфабрикатів та готової продукції; налагоджувати лінії для прийому та перекачування сировини, напівфабрикатів та продукції. Готувати під завантаження вагони.  Перевіряти справність кранів, трубопроводів, точність замірів продукції. Приймати сировину в приймальні баки, цистерни, танки, бункери. Готувати сировину (очищати, дробить, просівати, сушити тощо). Для продуктів, які видаються (сипучих, твердих, рідких та газоподібних), готувати  уклони, суміші та розчини згідно з установленою рецептурою. Завантажувати готову продукцію за допомогою кратцер-крана. Стежити за правильним зберіганням всіх видів сировини та продукції. Розраховувати кількість потрібної сировини, перераховувати показники у вагові одиниці вимірювання та оформлювати технічну документацію. Вести облік сировини, напівфабрикатів та продукції, які отримуються та відпускаються. Керувати кратцер-кранами та обслуговувати їх, обслуговувати конвеєри, елеватори, ємкості, сушильні апарати, змішувачі, дробарки, сита, грохоти, фільтри, вентиляційні установки, циклони, маневровий пристрій, віброплити, насоси, транспортні механізми, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади, запірно-регулювальні пристрої. Визначати та усувати дрібні несправності в роботі устаткування. Готувати  устаткування до ремонту, приймати з ремонту.

 

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати основи інформаційних технологій;

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції» 2 –го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах  І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції» 2-го розряду не менше 1 року.

 

6. Сфера професійного використання випускника:

 Хімічне виробництво.

 

7. Специфічні вимоги:

7.1 Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2 Стать: жіноча, чоловіча.

7.3 Медичні обмеження.

 

Директор                                                                              Г.В.Мірошниченко

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Державного навчального закладу

«Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти»

 

1.   Професія       7241 Слюсар з контрольно-вимірювальних 

                                            приладів та автоматики (електромеханіка)  

 

2.        Кваліфікація – 2 розряд (початковий рівень кваліфікації)

 

3.       Кваліфікаційні  вимоги

Повинен знати:

Будову, призначення та принцип роботи приладів, механізмів, які ремонтує, схеми простих спеціальних регулювальних установок; основні властивості струмопровідних та ізоляційних матеріалів та способи виміряння опорів в різних ланках ланцюга; призначення та правила застосування найбільш розповсюджених універсальних та спеціальних пристроїв і середньої складності та точності контрольно-вимірювального інструменту; допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); сорти та види антикорозійних масел та змащування; найменування та маркування матеріалів, які обробляє; основи електромеханіки в обсязі роботи, яку виконує.

Повинен уміти:

Ремонтувати, регулювати, випробовувати та здавати прості магнітоелектричні, електромагнітні, оптико-механічні та тепловимірювальні прилади та механізми. Виконувати слюсарне оброблення деталей за 12-14-м квалітетами (5-7-м класами точності). Визначати причини та усувати несправності простих приладів. Монтувати прості схеми з'єднань. Навивати пружини з дроту в холодному стані, виконувати захисне змащування деталей. Ремонтувати прилади середньої складності під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

 

4.                  Загальнопрофесійні вимоги

 Повинен знати і застосовувати на практиці:

а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;

б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов’язків;

в) призначення, порядок установлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;

г) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;

д) норми ділової  поведінки та етики професійних відносин;

е) основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

є) положення Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

 

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватися норм технологічного процесу;

в) виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;

г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції, продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);

д) застосовувати способи й прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;

е) сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);

є) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, правила безпечної експлуатації  устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

ж) додержуватися  норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

з) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;

к) використовувати  в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

 

5.   Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі  професійно-технічної освіти

Повна, базова або незавершена базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

 

6. Сфера професійного використання випускника

 Здійснення ремонту, регулювання, випробування та обслуговування контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка).

 

7.      Специфічні вимоги

7.1.     Вік: по закінченні терміну навчання –  не менше 16 років.

7.2.     Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження регламентовані Переліком протипоказань Міністерства охорони здоров’я  України.

 

Директор                                                                              Г.В.Мірошниченко

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Державного навчального закладу

«Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти»

1.   Професія: 7241 Слюсар з контрольно-вимірювальних 

                                       приладів та автоматики (електромеханіка)

2.   Кваліфікація –3 розряд

3.  Кваліфікаційні  вимоги

Повинен знати:

Будову, призначення і принцип роботи приладів та апаратів, які ремонтує; технічні умови та інструкції Комітету стандартів мір та ваг на випробування і здавання окремих приладів, механізмів та апаратів; основні властивості  металів, сплавів і інших матеріалів, які застосовує під час ремонту; електричні властивості струмопровідних та ізоляційних матеріалів і  способи термооброблення деталей з наступним доведенням; вплив  температури на точність виміряння; умовні позначення запірної, регулювальної запобіжної арматури в теплових схемах; правилаустановлення звужувальних пристроїв; види прокладень імпульсних трубопроводів; установлення зрівнюваних та розподільних посудин; допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри  шорсткості (класи чистоти оброблення).

 

Повинен уміти:

Ремонтувати, складати, перевіряти, регулювати, випробовувати, юстирувати, монтувати та здаватиє тепловимірювальні, електромагнітні, електродинамічні, лічильні, оптико-механічні, пірометричні, автоматичні, самописні та інші прилади середньої складності зі зніманням схем. Виконувати слюсарне оброблення деталей за 11-12-м квалітетами (4-5-м класами точності) з підганянням та доведенням деталей. Складати та монтувати схеми з'єднань середньої складності. Фарбувати прилади. Паяти різними припоями (мідними, срібними тощо). Виконувати термооброблення маловідповідальних деталей з наступним доведенням їх. Визначати твердість металу тарированими терпугами. Ремонтувати, регулювати та юстирувати особливо складні прилади і агрегати під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

4.      Загальнопрофесійні вимоги

 Повинен знати і застосовувати на практиці:

а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;

б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов’язків;

в) призначення, порядок установлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;

г) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;

д) норми ділової  поведінки та етики професійних відносин;

е) основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

є) положення Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватися норм технологічного процесу;

в) виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;

г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції, продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);

д) застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;

е) сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);

є) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечної експлуатації  устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

ж) додержуватися  норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

з) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;

к) використовувати  в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

 

5.   Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі  професійно-технічної освіти

Професійно-технічна освіта за професією 2 розряду за умови продовження навчання в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційного рівня без вимог до стажу роботи, або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

 

6. Сфера професійного використання випускника

Здійснення ремонту, регулювання, випробування та обслуговування контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

 

7.      Специфічні вимоги

7.1.     Вік: по закінченні терміну навчання –  не менше 16 років.

7.2.     Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження регламентовані Переліком протипоказань Міністерства охорони здоров’я  України.

 

Директор                                                                              Г.В.Мірошниченко

КОНТАКТИ

  • 40016, м.Суми, пр-т. Свободи, 38
  • (0542) 78-99-92
  • (0542) 78-99-90 
  • email: shtc-pto@ukr.net
  • моб: 066-290-47-45

До нас можна доїхати: 

  • маршрутними таксі № 2, 17а, 21, 51, 52, 53 
  • тролейбус №15, 15а